Početna >> Konstantin Kavafi - "Celokupni Kavafi"
Konstantin Kavafi - "Celokupni Kavafi"
Detalji

Knjiga je prezentacija celokupne pesničke zaostavštine grčkog pesnika Konstantina Kavafija (1873-1933) na srpskom jeziku, prevedene sa grčkog originala i priređene na osnovu najnovijih kritičkih izdanja teksta i obimne naučne literature u Grčkoj, u svetu i kod nas.
Obuhvata sve faze Kavafijeve poezije, poznate u istoriji književnosti kao: Objavljene pesme, Neobjavljene pesme, Nezavršene pesme, Odbačene ili skrivene pesme. Ove pesme zapremaju oko 350 strana, iz proznog stvaralaštva još dvadesetak, tako da pesnički deo knjige čini oko 370 strana.
Uz Kavafijeve pesme neophodni su opsežni komentari (oko 200 strana) i duži Predgovor (oko 50 strana).Tome se dodaje petnaestak strana registra, spiska prvih stihova pesama (kako se za Kavafija uvek radi) i temeljna bibliografija, što znači da kniga neće imati manje od 600 strana.Iako Kavafi nije više nepoznat kod nas, a bilo je i nekoliko kraćih i dužih izbora u prevodu, ovo će biti prvo kompletno prezentiranje na srpskom nesumnjivo najvećeg grčkog pesnika u 20. veku i verovatno jednog od najuticajnijih i najistaknutijih svetskih pesnika. To je izdanje kapitalnog dela u svakom smislu.

Izdanje u pripremi