Početna >>Ivan Gađanski "Balkanskom ulicom"
Ivan Gađanski "Balkanskom ulicom"
Detalji

Na smeni osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, Ivan Gadanski (1937-2012) pripremao je i, onda, u dva izdanja objavio izbor iz svog pevanja pod naslovom Balkanskom ulicom, roman o nedovršenoj pesmi. Rec je o izboru koji je pesnik uoblicio kao novu, autonomnu zbirku celim nizom novoformiranih ciklusa. Ciklusa u kojima je, ne sledeci hronologiju njihovog nastanka, pesmama obezbedio novi kontekst, i, neretko, novo znacenje. A ova nova zbirka, koja pesnika predstavlja na nacin na koji je želeo da bude viden, zakljucena je dvodelnim stihovanim medaljonom karakteristicnog naslova "Résumé". Njegov prvi deo glasi: "pevali smo o jednoj pesmi/ i okolnoj evropi/ dali smo istorijski presek/ pomogli se prošlošcu/ kao živom stvoru/ pribavili joj zadovoljstva/ i ostavili je da ceka"... Ako vec zbirku u koju se slivaju i u kojoj se ukrštaju tokovi njegovog pevanja pesnik poentira svojevrsnim autopoetickim sažimanjem u kome stoji da je pevajuci izrazio "istorijski presek", a imamo pritom u vidu da izmedu njenih korica jedva da ima pesma u cijem se tekstu ne spominje , ili u podtekstu ne podrazumeva, disciplina znana kao istorija, jedan se zakljucak naprosto namece. Istorija je, moglo bi se tako reci, magistrala na kojoj se odvija pevanje Ivana Gadanskog.

Cena bez PDV-a: 480 dinara