Početna >>Vasa Mihailovic - "Izabrane pesme"
Vasa Mihailovic - "Izabrane pesme"
Detalji

Za pesme Vase Mihailovica napisano je da predstavljaju autorove razgovore sa samim sobom. Zapaža se nekoliko najcešcih tema tih razgovora -- porodica, nacionalna istorija, pesnikov intimni svet. Ciklus pesama porodicne tematike ima obeležje licnog, ali u ovom slucaju one mogu biti važece za jednu celu generaciju. Prikazi pojedinih sudbina tvore sliku citavog ''raseljenog naroda'' i upucuju na istorijske okolnosti i uzroke tragedije. Poezija Mihailovica narativnog je karaktera, koja pokazuje pesnikovu sposobnost da detalj pretvori u dogadaj i doživljaj što po pravilu pesmu cini pricom. Mihailovicev lirizar jeste osobina koja ga svrstava, kako je, s pravom zapisano, u pesnike prvog reda. Slobodan Vuksanovic Vasa Mihailovic rodio se 1926. godine u Prokuplju. Gimnaziju je završio u Leskovcu. Emigrirao je 1945, boravio u logorima u Italiji i Nemackoj, od 1951. živi i radi u SAD. Doktorirao je književnost na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju. Od 1961. do 1995. predavao je slavistiku na Univerzitetu Severne Karoline u Cepel Hilu. Sada živi u Stamfordu, Konektikat. Objavio je knjige pesama u prozi Stari i novi vilajet, 1977, Bdenja, 1980, Krugovi na vodi, 1982, Litija malih praznika, 1990, Na brisanom prostoru, 1994, Šesta rukovet, 2002, Darovi sna, 2004, Granice nemerljive, 2009, Vreme leti, 2011, Carske lavre, 2012, kao i izbor Božic u Starom kraju, 1994. Objavio je dve knjige haiku pesama Vrane na snegu, 2002, i Šumi šuma, 2008, i zbirke prica Emigranti i druge price, 1980, Braca i druge price, 1997, Elze i druge price, 2002, i Skitnica i druge price, 2008. Preveo je na engleski Njegošev Gorski vijenac, Plave legende Jovana Ducica i mnoga druga dela jugoslovenskih pisaca. Priredio je na engleskom antologije Savremena jugoslovenska poezija, 1977, Srpska poezija od pocetaka do danas, 1988, Pesme srpskog naroda: Iz zbirki Vuka Karadžica, 1997, kao i na srpskom U tudem pristaništu, 1988, i Price iz tudine, 2000. Objavio je veliki broj clanaka i prikaza o jugoslovenskim književnostima i bibliografije jugoslovenskih književnosti na engleskom. Takode je objavio autobiografiju My Life, 2010. U uredivackom odboru je nekoliko casopisa. Dobio nagrade Srpskog PEN centra, prsten ''Bagdale'', povelju „Rastko Petrovic“, Vukovu nagradu za životno delo i nagradu ''Arsenije Carnojevic''. Pocasni clan je Udruženja književnika Srbije i Vukove zadužbine.

Cena bez PDV-a: 450 dinara