Početna >>"Vrapčeva priča"
"Vrapčeva priča"
Detalji

Ovo je izbor japanskih haiku pesama iz Edo perioda (1603–1867), značajnog za istoriju ove vrste pesništva. Zastupljeno je trideset troje pesnika, sa osamdeset jednom pesmom. Kao što se to tradicionalno radi u Japanu kada se sastavlja ovakva zbirka, i u ovoj su pesme svrstane u četiri godišnja doba, sa Novom godinom kao posebnim delom. Edo period, koji je trajao više od 250 godina, odlikuje se, pre svega, mirom, uspostavljenim čvrstom i stabilnom vladavinom samuraja, ratničkog staleža, sa šogunatom Tokugava na čelu. Stvoreni su povoljni uslovi za razvoj tržišne ekonomije, za uređivanje glavnih saobraćajnica, kao i za kulturni procvat. Došlo je do neviđenog širenja pismenosti među običnim ljudima, nastajali su veliki gradovi, kao što su Edo (sadašnji Tokio), Osaka i Kjoto, i u njima se radalo građanstvo. U traganju za svojim kulturnim identitetom ono je stvorilo niz umetničkih žanrova, kao što su kabuki pozorište i ukijoe slikarstvo. Jedan od tih cvetova građanske kulture Edo perioda, bilo je haikai pesništvo, koje ce se kasnije zvati haiku poezija.

Cena bez PDV-a: 450 dinara