TAMNA VODA

Kođi Suzuki

Sniženo!

790.00 RSD 990.00 RSD

Dodaj u listu želja
Podeli

  prevodioci: MIRKO BIŽIĆ, DINA HRECAK
  F 13,5×20 cm; 228 str.

  Tamna voda je jedno od najpoznatijih dela K. Suzukija, nagrađivanog japanskog pisca horora, fantastike i naučne-fantastike, čuvenog po romanu-trilogiji Krug, po kom su snimljeni filmovi i serije u Japanu, a kasnije i u Americi. Po jednoj od priča iz ove knjige, takođe je snimljen film, nazvan po naslovu ove zbirke − Tamna voda.
  Ova knjiga sastoji se od sedam povezanih priča, a sve istražuju ukleta i misteriozna svojstva vode. Priče obrađuju različita okruženja, od urbanih prostora u blizini Tokijskog zaliva, preko izolovanih ostrva i udaljenih podvodnih pećina, do bezgraničnog okeana. Za protagoniste u ovim pričama, bilo da su na kopnu ili na moru, voda predstavlja izolaciju i zarobljenost, često ih fizički odsecajući od sigurnosti. Štaviše, voda funkcioniše kao prolaz od prošlosti do sadašnjosti, noseći predmete ili sećanja iz njihovog života, natrag na površinu, često sa zastrašujućim posledicama…

  Kođi Suzuki (1957), jedan je od najznačajnijih i najuticajnijih svetskih pisaca horora i naučne-fantastike. Nje­go­va de­la pre­ve­de­na su na pre­ko dva­de­set jezi­ka. Su­zu­ki je posredstvom svo­jih knji­žev­nih ostva­re­nja po­pu­la­ri­zo­vao au­ten­tič­ne mo­ti­ve iz ja­pan­skog fol­klo­ra.
  Čuvena trilogija Krug, po kojoj su snimljeni filmovi (kao i mange, anime i video-igrice) u Japanu i Americi, doživela je veliki uspeh. Po jednoj od priča iz njegove istoimene zbirke pripovedaka Tamna voda, snimljen је 2005, kultni film koji je ostavio dubok utisak na zapadnjačku publiku.
  Go­di­ne 1990. osvo­jio je na­gra­du za najbolji naučnofantastični roman za de­lo Raj, za­tim 1996. go­di­ne na­gra­du za mla­de pi­sce Jo­ši­ka­va Ei­đi za Spi­ra­lu, dru­gi deo ču­ve­ne tri­lo­gi­je Krug. Iste go­di­ne no­mi­no­van je za pre­sti­žnu Na­o­ki na­gra­du za zbir­ku ho­ror pri­ča Tamna vo­da. Ova zbir­ka je ima­la to­li­ki od­jek da je no­mi­no­van čak i za Izumi Kjoka nagradu za književnost. Ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je nagrađen je i za naučnofantastični ro­man Om­ča. Što se ino­stra­nih na­gra­da ti­če, 2012. no­mi­no­van je za na­gra­du Šir­li Džek­son za SF ža­nr za ro­man Ivi­ca iz 2008.

  Komentari

  Još nema komentara.

  Budite prvi koji će napisati komentar za “TAMNA VODA”

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.